Nova presuda za NKOSK!

Stigla nam je nova prvostepena presuda kojom se banci nalaže da vrati naplaćenu proviziju za Nacionalnu korporaciju, kao i jednokratnu naknadu od 30 eur i proviziju za obradu kredita.

Dakle, presudom se konstatuje daje banka neosnovno naplatila proviziju za osiguranje kod NKOSK, kao i jednokratnu naknadu od 30 eur. Takođe, potvrđuje se nezakonitost naplate provizije za obradu kredita, što već imamo prethodno potvrđeno pravnosnažnim presudama.

Što se provizije za obradu kredita tiče, nezvanično smo saznali da je stav Apelacije po tom pitanju da deo ugovora koji predviđa naplatu provizije za obradu kredita nije ništav, ali da banka mora da dokaže koje je troškove imala prilikom isplate kredita.

Pošto banka to ne može da dokaže, novac od naplaćene naknade će biti vraćen klijentu! Upravo se u ovoj presudi konstatuje da banka tokom postupka nije ni pokušala da dostavi dokaz na okolnosti nastanka troškova obrade kredita!

Za nekoliko dana ćemo objaviti još jednu pravnosnažnu presudu za proviziju za obradu kredita, nakon čega ćemo pozvati sve korisnike, bez obzira na vrstu i valutu kredita, da uđu u sudski postupak za povraćaj ovog novca.

Svi zainteresovani za ovu tužbu već sada mogu da se jave udruženju!

Za tužbu je potrebno:

  1. Učlaniti se ( uputstvo za učlanjenje je OVDE)
  2. Dostaviti kopiju ugovora o kreditu (poštom ili lično)

Članovi Udruženja Efektiva ne plaćaju advokata!

Plaća se sudska taksa koja zavisi od visine iznosa provizije koja se potražuje (za fizička lica za iznose tužbenog zahteva do 100.000 din, taksa je do 6.000 din. Preko 100.000 din je  od 12.000 do 18.000 din). Sudska taksa se refundira na kraju postupka! Nema veštačenja, pa nema troškova veštaka!

Zainteresovani za pokretanje tužbe koji nisu u mogućnosti da dođu lično, potrebno je da na mejl udruženja office@efektiva.rs pošalju zahtev za instrukcije za učešće u tužbi za proviziju za obradu kredita, nakon čega će na mejl dobiti potrebno uputstvo.

NAPOMENA: Ova tužba je podneta u Oktobru 2017. a presuda je doneta u Decembru! Dakle, prvostepeni postupak je trajao samo 2 meseca!

 

Presuda NKOSK I OBRADA