Obrada kredita – Uputstvo za tužbe!

Zbog velikog interesovanja za tužbe za nadoknadu štete po osnovu naplaćene naknadae za obradu kredita, u nastavku je detaljno uputstvo na koji način se to pravo može ostvariti sudskim putem. VAŽNO: Pažljivo pročitajte tekst, u njemu je sve detaljno objašnjeno. Ako ste zainteresovani za tužbu, postupite po uputstvu. Ako kojim slučajem niste, molimo vas da … Continue reading Obrada kredita – Uputstvo za tužbe!