Pravnosnažna presuda za obradu kredita!

U nastavku teksta je pravnosnažna presuda kojom je osporen trošak, odnosno provizija koju banke naplaćuju prilikom izdavanja kredita.

U konkretnom slučaju banka je naplatila proviziju od 1,5% od iznosa koji je plasirala klijentu, čime je prekršila član 1065 Zakona o obligacionim odnosima, koji definiše kamatu kao JEDINU cenu koštanja kredita.

Takođe, iako u presudi toga nema, smatramo da korisnik ima pravo i na nadoknadu viška kamate koju je platio, jer banka naplaćuje kamatu na pun iznos kredita koji je odobrila, a klijent zapravo koristi deo koji je umanjen za proviziju!

Presuda je u nastavku:

8 9 10 11 12