Raskid ugovora – UPUTSTVO!

S obzirom da dobar deo naših pratilaca ne čita pažljivo tekstove koje objavljujemo, a pošto želimo da skratimo vreme koje je potrebno za dodatna pojašnjavanja, postavljamo ovo uputstvo koje svaki zainteresovani korisnik CHF kredita, koji želi da uđe u grupnu tužbu  treba pažljivo da pročita.

Dakle, prvi korak je upoznavanje sa suštinom raskida ugovora. Ona je tzv dinarska restitucija, odnosno svaka strana, nakon donete presude o raskidu ugovora, vraća onoj drugoj ono što je od nje primila. Pošto su u opticaju bili isključivo dinari, franke niko nikada nije video, to znači da klijent banci vraća dinarski iznos koji je dobio NA DAN ISPLATE kredita, a banka njemu vraća SVE NJEGOVE DINARSKE uplate od prve rata do danas. Obe strane imaju pravo na zateznu kamatu, pa nakon što se izvrši tzv “prebijanje” međusobnih potraživanja, u većini slučajeva klijent duguje banci još neki novac i nakon toga se kredit zatvara.

Koliko novac klijent duguje banci nakon raskida?

Napravili smo jednu okvirnu kalkulaciju, koju možete pogledati na ovom linku: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/kalkulacija-nakon-raskida-ugovora/.

Kako vratiti banci taj novac?

  1. verujemo da će banke, nakon što krenu masovnije tužbe i presude, prihvatiti da izmene ugovore sa svojim korisnicima i omoguće im da otplaćuju taj novi dug na rate, tj kroz novi kredit (verovatno u evrima), uz recimo duplo manju glavnicu, samim tim i ratu kredita
  2. podizanjem novog, drastično manjeg kredita u drugoj banci
  3. prodajom stana i zatvaranjem duga

Šta je potrebno od dokumentacije?

  1. kopija ugovora o kreditu
  2. aneks ugovora, ako je bilo
  3. punomoćje za advokata koje se potpisuje u udruženju ili se dobija na mejl

Koliki su troškovi?

  1. 200 evra se plaća advokat, jednokratno za celu uslugu voženja postupka do kraja. Plaća se odmah na početku prilikom predaje dokumentacije
  2. sudska taksa iznosi 100.000 din i nju deli 10 korisnika koji tuže zajedno (dakle, 10.000 din po osobi) plaća se nakon par meseci, kad Sud odredi taksu.
  3. sudski veštak na kraju, oko 5.000 din po osobi, plaća se na kraju postupka.
  4. u slučaju gubitka spora, ukupni troškovi drugoj strani su procenjeni na oko 200.000 din, što znači 20.000 din po osobi.

 

Korisnici kredita koji su OZBILJNO zainteresovani za ovaj postupak, treba da pripreme potrebnu dokumentaciju a zatim da se mejlom i telefonom jave u udruženje kako bi se dogovorili o načinu dostave dokumentacije!

Koje banke tužimo?

Prijave ZA SVE banke koje imaju CHF kredite se šalju na mejl udruženja, nakon čega mi formiramo grupe od po 10 korisnika ISTE BANKE. Prvih 10 korisnika ISTE BANKE koji dostave kompletnu dokumentaciju čine jednu grupu za tu banku, nakon čega formiramo drugu, pa treću itd… Dakle, ne treba po društvenim mrežama tražiti “kolege” iz iste banke, već poslati prijavu na naš mejl a mi zatim formiramo grupe.

Ko može da tuži?

Tužbu za raskid mogu da podnesu SVI klijenti koji imaju aktivan ugovor sa bankom, odnosno on NIJE VEĆ RASKINUT od strane banke i pokrenuta hipoteka. Klijenti koji su podneli neku drugu tužbu protiv banke, za kamate, kursne razlikemi dr, mogu paralelno da uđu u postupak za raskid, nema smetnji.

NAPOMENA: Potrebno je pažljivo pročitati poslednjih nekoliko tekstova na našem sajtu. Objavili smo pravnosnažnu presudu za raskid ugovora, referat sudije Ustavnog suda gospodina Slijepčevića, još neka mišljenja i presude od ranije. Nakon toga, oni koji su rešeni da tuže, neka postupe po uputstvu iznad.

Ovih dana ogroman broj prijava stiže i ne stižemo svima ni da odgovorimo. Ovo nije postupak koji se mora završiti u narednih par dana, ne zastareva, pa se prijave i tužbe mogu podneti i narednih dana i nedelja!

DO POBEDE!