Ustavni sud protiv banaka!

I Ustavni sud je potvrdio nezakonitost naplate troškova obrade kredita!

Dakle, što se tiče troškova obrade kredita, banke su izgubile i na Ustavnom sudu, tako da na domaćoj pravnoj sceni više ne postoji sud koji bi mogao da ospori dosadašnji stav, a to je da banke nemaju pravo da fiktivno napaćuju trošak obrade kredita, bez da ga taksativno objasne dužniku, niti da ga procentualno vezuju za iznos odobrenog kredita.

Zainteresovani za tužbu, oko nekih okvirnih stvari se mogu uputiti na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

Takođe, zainteresovani za povraćaj novca po ovom osnovu, mogu nam pisati na office@efektiva.rs ili efektiva.rs@gmail.com (obe adrese vode u isto sanduče)!

Ust1 Ust2 Ust3