Problem sa Supernovom!

U nameri da pritisnemo nadležne da preduzmu odgovarajuće korake, u cilju rešavanja problema u vezi sa raskidom ugovora korisnika Supernove, a što bi postalo matrica za sve identične slučajeve, uputili smo grupni dopis Ministarstvu trgovine, Tržišnoj inspekciji, nadležnima u Telekomu i Ratel-u, ali i predstavnicima Delegacije EU i Centra za evropske politike, koji kordinira radnom … Continue reading Problem sa Supernovom!