Slanje opomena za dugovanja!

Često dobijamo informacije od potrošača, da trgovci, uglavnom komunalna preduzeća, angažuju advokate za pisanje opomene pred utuženje, koji istu tarifiraju u skladu sa advokatskom tarifom.

Članom 12. stav 5. Zakona o zaštiti potrošača, zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomene o dugovanju:

Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja.

Članom 160. ZZP, predviđena je novčana kazna u rasponu od 300.000 do 2 miliona dinara, za trgovca koji prekrši zabranu iz člana 12.

U nastavku je primer u kom je “JP za prevoz putnika i transport robe NOVI AUTOPREVOZ” iz Vrnjačke banje, ustupilo potraživanje po osnovu dnevne parking karte, privatnoj firmi DAIK Consulting & finance doo iz Ćuprije. Ova firma je zatim angažovala advokata koji je potrošaču uputio opomenu pred utuženje, koju je tarifirao iznosom od 3.000 din.

Ne samo što je tarifirao opomenu, već je potrošaču unapred “pripretio” dodatnim troškovima suđenja i izvršenja, uveren u useh spora koji bi vodio. Inače, dnevna karta je nezakonita i predstavlja nepravičnu ugovornu odredbu, prema svim kriterijumima ZZP!

Firmu DAIK ćemo prijaviti Tržišnoj inspekciji a advokata ćemo ovog puta upozoriti na kršenje odredbi ZZP, kao i na potencijalno krivično delo iznude, pod pretnjom da ćemo ga sledećeg puta javno objaviti njegovo ime, ako dobijemo informaciju da i dalje učestvuje u ovakvim radnjama!

126618805_754948635421350_2440910879160587513_n