Još jedan raskid ugovora!

Privredni sud u Beogradu je doneo novu prvostepenu presudu za raskid ugovora o CHF kreditu, zbog promenjenih okolnosti.

Zanimljivosti ove presude su sledeće činjenice. Prvo, argumenti u njoj su isti kao i u pravnosnažnoj presudi Apelacionog suda iz Novog Sada, što otvara put i pravnim licima zaduženim u CHF da na isti način pronađu izlaz iz ovih kredita.

Drugo, konstatuje se enormni rast franka u odnosu na dinar i evro, što je zapravo dovelo korisnika u ptežani položaj, čime se njemu izgubio smisao ovog kredita. Takođe, rast franka je doveo do neravnoteže uzajamnih davanja, te uvećanja mesečne obaveze kao i glavnice kredita.

Treće, i možda najbitnije, u presudi se na strani 4 osporava banci pravo na nadoknadu nekakve štete, jer banka tokom trajanja postupka nije pružila bilo kakav dokaz da štetu trpi.

Na žalost, u ovoj presudi se konstatuje da ovaj ugovor, i pored svega navedenog, nije ništav od zaključenja, jer ugovaranja valutne klauzule jeste dozvoljeno, ali je nakon potpisivanja ugovora došlo do okolnosti koje se nisu mogle predvideti.

Presuda je u nastavku:

str-1 str-2 str-3 str-4