Nova presuda za NKOSK!

Stigla nam je nova prvostepena presuda kojom se banci nalaže da vrati naplaćenu proviziju za Nacionalnu korporaciju, kao i jednokratnu naknadu od 30 eur i proviziju za obradu kredita.

Dakle, presudom se konstatuje daje banka neosnovno naplatila proviziju za osiguranje kod NKOSK, kao i jednokratnu naknadu od 30 eur. Takođe, potvrđuje se nezakonitost naplate provizije za obradu kredita, što već imamo prethodno potvrđeno pravnosnažnim presudama.

Što se provizije za obradu kredita tiče, nezvanično smo saznali da je stav Apelacije po tom pitanju da deo ugovora koji predviđa naplatu provizije za obradu kredita nije ništav, ali da banka mora da dokaže koje je troškove imala prilikom isplate kredita.

Pošto banka to ne može da dokaže, novac od naplaćene naknade će biti vraćen klijentu! Upravo se u ovoj presudi konstatuje da banka tokom postupka nije ni pokušala da dostavi dokaz na okolnosti nastanka troškova obrade kredita!

NAPOMENA: Ova tužba je podneta u Oktobru 2017. a presuda je doneta u Decembru! Dakle, prvostepeni postupak je trajao samo 2 meseca!

 

Presuda NKOSK I OBRADA