Novi poraz za banke!

Najnovijom presudom Apelacionog suda u Beogradu, potvrđeno je da je banka u obavezi da klijentu isplati novac naplaćen jednostranim povećavanjem kamate, bez obzira što je Odlukom NBS banka bila u obavezi da za taj iznos umanji glavnicu kredita, sve pod uslovom da klijent nije prihvatio vansudsko poravnanje na takav način.

Dakle, opšte je poznato da su banke primenom “poslovne politike banke” do decembra 2011. jednostrano uvećavale kamatnu stopu na kreditima i na taj način su oštetile svoje korisnike za određene novčane iznose. Odlukom NBS od 24.02.2015. godine, banke su bile u obavezi da više plaćene iznose novca po tom osnovu klijentima vrate tako što će da umanje glavnicu kredita (bez zatezne kamate), čemu se Udruženje Efektiva još tada protivilo.

Poslednjom presudom se konstatuje da banka svakako mora da obešteti korisnika tako što će da mu taj novac isplati u gotovom novcu, osim ako korisnik nije potpisao aneks ili vansudsko poravnanje kojim prihvata obeštećenje na način da mu se umanji glavnica. Dakle, iako je banka u martu 2015. godine umanjila glavnicu kredita ovog korisnika za 3.964 chf, sada će biti u obavezi da isti iznos, uvećan za zateznu kamatu (još oko 1.000 chf) korisniku isplati u gotovom novcu.

Šta se dešava sa onim što je banka umanjila glavnicu?

S obzirom da je Odluka NBS o vraćanju novca umanjenjem glavnice imperativne prirode i da su banke bile u obavezi da je primene, istu nije moguće stornirati ni povući, pa će klijentu ostati umanjena glavnica za 3.964 chf, plus će u gotovom novcu biti isplaćen za taj iznos, uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Pozivamo sve korisnike kredita, kod kojih je bilo jednostranog uvećavanja kamate, a koji nisu svojevoljno prihvatili umanjenje glavnice, da ostvare dodatni benefit tako što će tužbom potraživati preplaćeni iznos, uvećan za zakonsku zateznu kamatu. U svrhu ovih sporova, UBK Efektiva je za svoje članove obezbedilo besplatnu pravnu pomoć do kraja postupka. Plaća se sudska taksa i sudski većtak, što se korisniku po dobijenom sporu refundira, te ne predstavlja trošak, već samo vrstu ulaganja koje se na kraju vraća.

Svi zainteresovani mogu da spreme kopiju ugovorao kreditu i aneks – ako ga je bilo, a zatim da se jave na 011 3294885 ili 063 218191.

U nastavku su prva i poslednja strana presude:

image

image-2