Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima!

“Pripadam onima koji smatraju da razlozi za raskid ugovora postoje” – kaže prof. dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Prvobitni član 395. Zakona o obligacionim odnosima glasio je: “Ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu, njeno ispunjenje se može zahtevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u … Continue reading Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima!