Povećanje cene goriva – prava putnika!

Poslednjih dana aktuelna je tema povećanja cena turističkih aranžmana, usled povećanja cena goriva. U medijima je aktivan zaštitnik interesa turističkih agencija, predstavnik YUTA-e (jugoslovensko udruženje turističkih agencija) gospodin Aleksandar Seničić, koji u starom maniru, iznosi netačne informcije, čime putnike dovodi u zabludu u pogledu njihovih prava usled nastale, gore navedene situacije.

Povećanje cene aranžmana jeste predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), kao i Zakonom o turizumu (ZT). Međutim, tu postoji par okolnosti koje putnicima mogu ići na ruku.

Prvo, o mogućnostima za povećanje cene putnik najpre mora biti informisan pre zaključenja ugovora o putovanju (član 93 ZZP). Ako je agencija to propustila da uradi, putnik nema obavezu plaćanja dodatnih troškova (član 94. ZZP). Teret dokazivanja da je putnika informisala o ovim mogućnostima, snosi agencija, koja to može dokazati samo uz potpisani dokument od strane putnika.

Ugovorom o putovanju, koji putnik i agencija potpisuju kao čin prihvatanja uslova putovanja, moraju biti propisani uslovi za raskid ugovora, pa i usled povećanja cene aranžmana zbog povećanja cene goriva (član 98. stav 1. tačka 5. ZZP, kao i član 71. stav 2. tačke 5. i 6.).

VAŽNO!

Članom 101. stav 1. ZZP, predviđeno je da agencija može povećati cenu aranžmana, ali SAMO ako je ugovorom o putovanju kumulativno ugovoreno pravo na povećanje, kao i pravo putnika na umanjenje cene putovanja. Dakle, ako je agencija ugovorila samo povećanje, ali ne i mogućnost umanjenja cene, ili nije ugovorila ništa od dve navedene mogućnosti, agencija NEMA PRAVO NA POVEĆANJE CENE!

Stavom 3. istog člana, predviđeno je da agencija nema pravo na jednostrano povećanje cene, ako je ono veće od 8% od ugovorene cene aranžmana. Znači, ako je aranžman plaćen 500 evra, agencija može da traži do 40 evra doplate!

Stavom 5. dodatno je definisano da pravo na povećanje cene agencija ima samo ako dokumentovano obrazloži razloge za povećanje cene i pruži matematički obračun, a sve to u pisanom obliku (dokument ili mejl) i to NAJMANJE 20 dana pre početka putovanja. Isto je predviđeno i članom 64. ZT. Dakle, obaveštenje putnika telefonom o potrebi da doplati aranžman, bez uručivanja dokumenta sa obrazloženjem razloga za povećanje cene, NIJE U SKLADU SA ZAKONOM i putnik nema obavezu da doplati aranžman! Isto važi i ako agencija to uradi za manje od 20 dana od početka putovanja!

Članom 102. ZZP, agenciji se daje za pravo da izvrši korekciju cene, ali SAMO AKO JE ISTA PREDVIĐENA UGOVOROM. Ako takve mogućnosti u ugovoru nema, agencija nema pravo na povećanje cene!

Istim članom, putniku se daje mogućnost da RASKINE UGOVOR O PUTOVANJU BEZ PLAĆANJA PENALA! Ovo je jako bitna odredba, koja putnicima daje za pravo da odustanu od putovanja, bez ikakvih troškova, ako je agencija ispunila sve napred navedene uslove i zahteva doplatu aranžmana koja je putniku neprihvatljiva. U slučaju da želi raskid ugovora i povraćaj novca, agencija to mora uraditi u roku od 15 dana od dana nastupanja raskida.

Za kršenje svih gore nabrojanih odredbi, nadležna je turistička inspekcija, kojoj se putnici mogu obratit putem mejla turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs.

Kršenje gore nevedenih odredbi kažnjava se novčano po odredbama oba zakona i to u rasponu od 300.000 do 2 mil din prema ZZP i od 150-800.000 din prema ZT.

Turističke agencije su se pokazale kao nepouzdan partner građanima Srbije. Od početka 2020. zadržavaju novac putnika od nerealizovanih putovanja, često krše uslove putovanja i odbijaju opravdane reklamacije putnika. Iz tog razloga, pozivamo putnike da masovno koriste pravo na raskid ugovora bez plaćanja penala, pa da vidimo kako će se agencije ponašati kada im trećina aviona otkaže put! Uvereni smo da će svakom putniku, koji se odluči na raskid ugovora zbog povećanja cene goriva, agencije odustati od iste, jer im se ne isplati da izgube već plaćen aranžman! Ovo je prilika da ih nateramo da interes putnika uvažavaju i poštuju u skladu sa zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom!