Pravo na raskid ugovora!

Kablovski operator Telekom Srbija, krajem decembra je ukinuo paket Cinestar kanala.

Time se ispunjavaju uslovi za raskid ugovora, saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama (ZEK). S obzirom na to da je Telekom svoje potrošače, o gašenju kanala, obavestio putem sajta 21.12.2022, došlo je do kršenja člana 107. stav 1. ZEK, po kom je operator bio u obavezi da o izmeni programske šeme, potrošače obavesti minimum mesec dana pre izmene, kao i da ih uputi na prava o raskidu ugovora.

Potrošači, koji žele da iskoriste pravo na raskid ugovora, potrebno je da se pisanim putem obrate Telekomu, izjavom o raskidu ugovora zbog ukidanja Cinestar kanala. Zbog te odluke i npred navedenih razloga, potrošači NEĆE PLAĆATI NIKAKVE PENALE!

Početkom 2020. desila se ista situacija sa Supernovom. Tada smo dobili potvrdu od RATEL-a i Ministarstva trgovine, da tadašnja Supernova postupa nezakonito. O svemu tome, detaljnije možete pročitati na sledećim linkovima (na kraju teksta su još dva linka), na kojima se nalazi i uputstvo za dalje postupanje.