Prijave Tržišnoj inspekciji!

Povodom problema sa Supernovom, kablovskog brenda koji pripada Telekomu Srbija, i nemogućnosti potrošača da zbog gašenja kanala raskinu ugovor bez naplate penala (isti probem i sa drugim kablovskim operatorima), u četvrtak 30.1.2020. održali smo sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine. 

Ispred ministarstva, sastanku su prisustvovale pomoćnica ministra Ljajića, gospođa Višnja Rakić, koja je zadužena za Sektor zaštite potrošača i gospođa Slađana Petrović, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača.

Iako deluje da su predstavnice ministarstva, po funkcijama bar, itekako pozvane da se bave problemom potrošača, to u praksi nije tako, jer sastanak nije doneo ništa konkretno. Nije da to nismo ni očekivali, s obzirom da Odeljenje za zaštitu potrošača, ni do sada nije bilo previše angažovano oko svog nazivnog posla.

Dakle, nakon što smo izneli argumentaciju, obećano je da će predstavnice MTTT kontaktirati nadležnu Tržišnu inspekciju, te da će oko 10.2.2020. biti održan novi, zajednički sastanak, na kom bi se razmotrili naredni koraci.

Danas smo od gospođe Rakić dobili odgovor iz kog proističe da tog sastanka neće biti jer, kako smo shvatili, mali broj potrošača se obratio Tržišnoj inspekciji, te oni to valjda ne vide kao neki veći problem. Pretpostavljamo da je to pokušaj relativizacije problema na konto malog broja obraćanja potrošača, što apsolutno nema veze sa činjenicom da je do kršenja ZZP došlo, pa neka je i na tako malom broju potrošača, TI mora da postupi!

U skladu sa tim, pozivamo korisnike usluga SVIH kablovskih operatora, koji su zbog promene kanala probali da raskinu ugovor bez plaćanja penala, a koji im nije odobren, da upute žalbu na sledeće mejlove:

  1. visnja.rakic@mtt.gov.rs
  2. zastita.potrosaca@mtt.gov.rs
  3. trzisna.beograd@mtt.gov.rs

NAPOMENA: Pozivamo vas da obavezno pošaljete žalbu na ove mejlove, u kojoj ćete kratko navesti da ste zbog promene kanala zatražili raskid ugovora, a koji je operator odbio. OVO SE ODNOSI NA SVE OPERATORE!

Neprihvatanje Zahteva za raskid ugovora je kažnjivo prema članu 160. stav 1. tačka 42. zakona o zaštiti potrošača, novčanom kaznom od 300.000 do 2 miliona dinara!

Takođe, istim članom ZZP, stav 1. tačka 6, kažnjivo je i neobaveštavanje potrošača, kao i tačkom 9, zbog obmanjujuće poslovne prakse!