POTROŠAČ KAO PING-PONG LOPTICA!

Zbog jedne nepromišljene odredbe u poslednjim izmenama Zakona o zaštiti potrošača (2021) koja reguliše razgraničenje odgovornosti za postupanje po garanciji, probleme imaju i potrošači i prodavci i proizvođači. Ta odredba mora hitno da se pomeni, jer potrošača u određenim situacijama pretvara u ping-pong lopticu između prodavca i proizvođača, a njih stavlja u poziciju da – ne znaju šta da rade, jer u zakonu piše ono što piše.

Detaljnije POTROŠAČ KAO PING-PONG LOPTICA!

Prinudno udruženje vlasnika garaža – primer sukoba zakona!

Već neko vreme se najavljuju izmene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (ZSOZ). Nije iznenađujuće, jer je taj zakon, uprkos dobroj nameri zakonodavca da uvede red u oblast stanovanja i upravljanja zajedničkim delovima stambenih zgrada, pokazao određene slabosti. Među njima je čuvena bolest domaćih zakona zvana neusklađenost sa drugim zakonima.

Detaljnije Prinudno udruženje vlasnika garaža – primer sukoba zakona!

Ukidanje kanala – pravo na raskid!

RATEL je, na osnovu brojnih pritužbi potrošača, utvrdio da je netačna MTS-ova tvrdnja da potrošači-pretplatnici moraju da plate naknadu za raskid ugovora (tj naknadu štete), iako im je on kao operator telekomunikacionih usluga bitno promenio sadržaje paketa (a konkretno kanale koji su deo tog paketa) na način koji nije u korist potrošača.

Detaljnije Ukidanje kanala – pravo na raskid!