Pravnosnažna presuda za RASKID CHF!

Privredni apelacioni sud u Beogradu, nedavno je potvrdio prvostepenu presudu kojom je raskinut ugovor o CHF kreditu! Radi se o kreditu pravnog lica, koji je podignut 2008. na iznos od 550.000 chf. Prema obračunu koji je uradio sudski veštak, klijent je banci do sada platio oko 51 milion dinara, na uzetih 28 miliona dinara. Rezultat … Continue reading Pravnosnažna presuda za RASKID CHF!