Pravnosnažna presuda za RASKID CHF!

Privredni apelacioni sud u Beogradu, nedavno je potvrdio prvostepenu presudu kojom je raskinut ugovor o CHF kreditu!

Radi se o kreditu pravnog lica, koji je podignut 2008. na iznos od 550.000 chf. Prema obračunu koji je uradio sudski veštak, klijent je banci do sada platio oko 51 milion dinara, na uzetih 28 miliona dinara.

Rezultat raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti, koje je Sud uvažio, je  dinarska restitucija, tj povraćaj svih dinarskih uplata sa pripisanim zateznim kamata. Tako će klijentu na plaćenh 51 mil din pripasti još 50 mil din zatezne, dok će banci na isplaćenih 28 mil din pripasti još 48 mil din.

Zbir dinarskog iznosa koji banka mora da vrati dužniku iznosi 101 mil din, dok klijent banci vraća ukupno 76 mil din. To znači da je korisnik kredita u pretplati od oko 25 mil dinara, koje banka mora da mu isplati u kešu, pošto je kredit zatvoren pre dve godine!

Ova i presude slične njoj, su bile glavni razlog donošenja Zakona o knverziji, jer je isti značajno umanjio štetu koju bi banke imale u sporovima za raskid ugovora. Građani koji su prihvatili konverziju, na žalost, izgubili su pravo da na ovaj način reše svoj problem.

Ko može da podnese tužbu za raskid?

Tužbu za raskid CHF ugovora mogu da podnesu klijenti koji nisu prihvatili konveziju u evro, i dalje plaćaju CHF kredit, kao i oni kojima je raskinut ugovor pre Zakona o konverziji a ostali su u CHF valuti!

Zainteresovani za pomoć oko tužbe mogu da pišu na office@efektiva.rs!

U nastavku je prva strana presude:

raskid