Vrhovni sud protiv naplate NKOSK!

Vrhovni kasacioni sud (VKS) je doneo prvo Rešenje kojim se odbija podneta žalba (revizija) banke i potvrđuje nezakonitost naplate premije osiguranja kod NKOSK. Radi se o premiji osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita NKOSK, koju su korisnici stambenih kredita plaćali banci, radi osiguranja plasmana banke. NKOSK je time, delom preuzimao rizik otplate kredita na … Continue reading Vrhovni sud protiv naplate NKOSK!