Vrhovni sud protiv naplate NKOSK!

Vrhovni kasacioni sud (VKS) je doneo prvo Rešenje kojim se odbija podneta žalba (revizija) banke i potvrđuje nezakonitost naplate premije osiguranja kod NKOSK.

Radi se o premiji osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita NKOSK, koju su korisnici stambenih kredita plaćali banci, radi osiguranja plasmana banke. NKOSK je time, delom preuzimao rizik otplate kredita na sebe, čime je banka dobila dodatno obezbeđenje (već ima hipoteku na nekretnini, lične menice, životno osiguranje itd).

Dakle, banka je novcem korisnika kredita osiguravala sebe i svoj plasman, dok je klijent fiktivno dobio nižu kamatu, koja je u osnovi samo bila mamac za osiguravanje kredita.

Ovim Rešenjem VKS, potvrđena je pravnosnažna presuda Višeg suda u Beogradu, koji je utvrdio sledeće nezakonitosti:

  1. trošak obrade kredita u iznosu od 31.117 din
  2. premija osiguranja kod NKOSK u iznosu od 259.821 din
  3. obrada zahteva kod NKOSK (30 evra) u iznosu od 3.074 din
  4. praćenje kredita (iznos će biti utvrđen naknadno)

Rešenjem je odbačena revizija (žalba) banke i naročito je potvrđeno nepostojanje pravne prirode naplate premije osiguranja kod NKOSK, čime je VKS izneo svoj stav i po tom pitanju, po prvi put!

U Srbiji ima oko 120.000 stambenih kredita koji su osigurani kod NKOSK. Iznosi koje su građani plaćali se kreću od par stotina evra, do nekoliko hiljada evra, te je za očekivati da sada krene novi talas tužbi protiv banaka. Za kredite starije od 10 godina, iznosi koje će građani dobijati nazad, biće obračunata zatezna kamata u visini iznosa glavnog potraživanja, što će udvostručiti naplaćeni novac.

Više o pravnosnažnim presudama za NKOSK, koje su donete u prethodnom perodu, možete pročitati na linku OVDE!

Zainteresovani za tužbu mogu nam pisati na office@efektiva.rs!

20210219_160245

20210209_082047