Raskid ugovora sa ORION-om!

Kablovski operator Orion Telekom, izvršio je povećanje cena usluga. Prava potrošača u tom slučaju, predviđena su članovima 88. Zakona o zaštiti potrošača, kao i članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama. Član 88. ZZP kaže: Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife … Continue reading Raskid ugovora sa ORION-om!