Ratel i Tržišna protiv Supernove!

Masovni pritisak koji su potrošači, po savetu Efektive, izvršili na nadležne državne organe i regulatorna tela, a povodom nečasnog ponašanja operatora iz grupacije Supernova, počeo je da daje rezultate. Na udaru se našao i operator Pošta Net! Nakon mišljenja prvo Ministarstva trgovine, a nedavno i RATEL-a i Tržišne inspekcije, da je postupanje operatora iz grupacije … Continue reading Ratel i Tržišna protiv Supernove!