Zakon se mora poštovati!

Ministarstvo trgovine (MTTT) je priznalo da Supernova (ovo važi za sve operatore) ne postupa u skladu sa odredbama dva zakona, u vezi sa izmenom programske šeme i mogućnostima za raskid ugovora bez naplate penala. Prema ovom stavu MTTT, potrošači imaju apsolutno pravo na raskid ugovora bez plaćanja penala, a to pravo im daju odredbe Zakona … Continue reading Zakon se mora poštovati!