Aktuelnosti

PORAZ EPS-A U VEZI SA UPLATNICAMA I USLOVLJAVANJEM ZAKLJUČENJA UGOVORA!

Prema novoj Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, račun za struju mora da sadrži uplatnicu sa podacima o broju tog računa i obračunskom periodu za koji je on izdat, a novi vlasnik nekretnine ne može biti sprečavan da sklopi ugovor o snabdevanju ako dugovi za struju prethodnog vlasnika nisu plaćeni.

Detaljnije PORAZ EPS-A U VEZI SA UPLATNICAMA I USLOVLJAVANJEM ZAKLJUČENJA UGOVORA!