Reklamacije Potrošača

Problem koji kao potrošač imate sa trgovcem ili pružaocem neke usluge na teritoriji grada Beograda, možete proslediti Udruženju za zaštitu potrošača Efektiva, putem sledeće kontakt forme. Popunite detaljno obrazac, uz precizan opis problema, a mi ćemo Vas kontaktirati i uz odgovarajuću pomoć probati da problem efikasno rešimo.

    Vaši podaci:

    = Obavezno Polje


    Podaci o Trgovcu / Davaocu Usluge