O Udruženju

Udruženje za zaštitu potrošača EFEKTIVA ima za cilj da olakša svojim članovima komunikaciju i bilo kakav drugi odnos u koji stupaju, ili već jesu, sa bankama, NBS ili drugim finansijskim organizacijama. Takođe, od avgusta 2015. u skladu sa programom (“Potrošački forum”) odobrenim od strane Ministarstva trgovine, udruženje Efektiva se aktivnije bavi zaštitom prava potrošača, koji su obuhvaćeni posebnim Zakonom o zaštiti potrošača, u odnosu na korisnike finansijskih usluga.

Misija Udruženja je da promoviše, predstavlja i štiti svoje članove i oštećene potrošače u odnosima sa bankama i drugim trgovcima ili davaocima usluge, da pruži konkretne informacije i usluge koje mogu da zadovolje njihove potrebe (način pisanja reklamacije, rokovi, kaznene odredbe itd), da na brz i efikasan način operativno pomogne u rešavanju bilo koje vrste problema koji mogu nastati i da uspostavi forum za razmenu iskustava sa svim zainteresovanim licima (Facebook stranica / https://www.facebook.com/EFEKTIVA ).

Član (oštećeni korisnik bankarske usluge) može biti  fizičko (punoletno) lice, preduzetnik i preduzeće, koje potpiše pristupnicu i uplati godišnju članarinu, koja od trenutka uplate važi u narednih 12 meseci. U tom periodu, član ima pravo da se Udruženju obrati, bilo putem maila, telefona ili ličnim dolaskom, u vezi dobijanja informacije u vezi sa problemom koji ima. U vreme trajanja programa “Potroščki forum”, za pomoć nam se BESPLATNO može obratiti svaki oštećeni potrošač, kupac neke robe ili korisnik usluge.

Takodje, i sva prethodna iskustva koja članovi imaju, i koja prenesu kao informaciju Udruženju, će biti sakupljana i o njima će članovi biti obaveštavani. Prethodna iskustva obuhvataju i pozitivna i negativna dešavanja, vezana za nepošteno poslovanje banaka ili trgovaca.

Još jedna od bitnih aktivnosti Udruženja će biti zaštita interesa članova. Ako se pojavio problem u odnosu sa bankom, Udruženje će kao institucija, lakše zaštiti svog člana nego što to pojedinac može induvidulano uraditi, dopisom, savetom, ali i pravnom pomoći, ako bude potrebno. Smisao udruživanja i jeste lakše postizanje ciljeva i zaštita interesa članstva.

Statut udruženja možete pročitati ovde.