Početna


RAČUNI I OPOMENE!

Računi za usluge od opšteg ekonomskog interesa (komunalije, struja, telekomunikacione usluge) imaju jasno različitu funkciju od funkcije koju imaju opomena pred utuženje i opomena pred obustavu pružanja usluge.

Detaljnije

Ocena ustavnosti Zakona o upisu u katastar!

Obaveštavamo javnost da smo u četvrtak 18.1.20224. godine, Ustavnom sudu predali inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("SL. glasnik RS" br. 92/2023) - Zakon o upisu.

Detaljnije

Biznis model “Tuži me”!

Ako postoji nešto što bismo nazvali kancerom koji sistemski ubija ostvarivanje potrošačkih prava u Srbiji, onda je to biznis model trgovaca koji se svodi na to da se potrošaču odbija očigledno osnovana reklamacija i poručuje mu se, implicitno ili otvoreno, da svoja prava nikako ne može da ostvari na miran način.

Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

Kako je rast kamata uticao na kredite!

Početkom prošle godine, vrednost 6m Euribora, koji čini deo kamatne stope na uglavnom stambenim kreditima u evrima sa promenljivom kamatom, bila je oko -0,5. Danas, godinu dana kasnije, ta vrednost iznosi 2,8, što je rast za oko 3,2.

Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

hands