Početna


Nepotpune pravne pouke!

Primetili smo da neki pružaoci (operatori) elektronskih komunikacionih usluga daju nepotpune pravne pouke potrošačima u vezi sa subjektima kojima mogu da se obrate radi vansudskog rešavanja spora.

Detaljnije

RAČUNI I OPOMENE!

Računi za usluge od opšteg ekonomskog interesa (komunalije, struja, telekomunikacione usluge) imaju jasno različitu funkciju od funkcije koju imaju opomena pred utuženje i opomena pred obustavu pružanja usluge.

Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

Kako je rast kamata uticao na kredite!

Početkom prošle godine, vrednost 6m Euribora, koji čini deo kamatne stope na uglavnom stambenim kreditima u evrima sa promenljivom kamatom, bila je oko -0,5. Danas, godinu dana kasnije, ta vrednost iznosi 2,8, što je rast za oko 3,2.

Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

hands