Dugalić bi među sudije!

Udruženje Efektiva najoštrije osuđuje izjavu generalnog sekretara Udruženja banaka Veroljuba Dugalića, kao pokušaj mešanja u rad pravosudnih organa, a po pitanju sporova koji se pred sudovima vode zbog nezakonitog ponašanja banaka u Srbiji.

Dugalićeva izjava da će “oni” (misli se na predstavnike banaka) obaviti razgovore sa sudijama, kojima će objasniti šta je valutna klauzula a šta kamatna stopa, nezadovoljni presudama koje sudovi donose u korist dužnika, pokazuje svu bahatost bankarskog sektora u Srbiji koji sebi daje za pravo da javno nipodaštava rad srpskog pravosuđa, a svakako i opasnu tendenciju u cilju usmerevanja sudskih sporova u korist banaka.

Pravosuđe je poslednja ruka spasa opljačkanim građanima Srbije, koje banke drže u dužničkom ropstvu, zaključane u ugovorima, bez mogućnosti pomilovanja. Bankarskom sektoru u Srbiji nije dovoljno što je skoro čitav državni aparat potčinjen njihovim interesima, uključujući I NBS, već žele pod svoju kontrolu da stave i rad sudija.

Ovo ponašanje ne sme proći nekažnjeno i Udruženje Efektiva poziva državne organe da reaguju. U protivnom, treba omogućiti i građanima podjednak tretman, odnosno mogućnost razgovora sa sudijama, kojima bi mogli da objasne smisao valutne klauzule po kojoj duguješ više nego što si uzeo, zatezne kamate od 180% godišnje, razne fantomske provizije itd.

STOP ZELENAŠENJU!

Izjava Veroljuba Dugalića: