Nova pravnosnažna presuda!

U nastavku je još jedna PRAVNOSNAŽNA presuda za troškove obrade kredita sa Viešg suda Beograd! Ceo postupak je trajao manje od godinu dana!

U njoj se čak i konstatuje da banka pogrešno tvrdi da je stav Vrhovnog suda pogrešno tumačen u korist banke, te da ista NEMA pravo da naplaćuje neosnovane troškove obrade kredita!

I ova presuda je definitivna potvrda toga su banke izgubile bitku u dokazivanju osnovanosti napate troškova obrde kredita, te da je stav VKS APSOLUTNO na strani korisnika kredita!

Nakon ove presude konačno je jasno da će svako ko tuži banku za troškove obrade kredita, isti spor i dobiti bez ikakvog rizika!

Uputstvo za utuženje je OVDE! (Klikni na reč “ovde”).

125440-306154124-page0001 125440-306154124-page0002 125440-306154124-page0003 125440-306154124-page0004 125440-306154124-page0005