Nova presuda!

Novi udarac za banke! Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, potvrđuju se naši višegodišnji navodi da banka ne sme da isplati kredit po nižem tipu kursa (kupovni ili srednji) a naplaćuje ga po višem (srednji ili prodajni).

U nastavku dajemo kompletno Rešenje Apelacionog suda iz kog se jasno utvrđuje gore pomenuta činjenica, uz pozivanje na Rešenje Vrhovnog suda iz 2000. godine, kojim je osporena mogućnost banke da naplačuje proviziju za obradu i praćenje kredita.

Ko želi da uđe u sudski postupak po ovom osnovu, bez obzira da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, kreditu u CHF ili EUR, to može uraditi preko Efektive, advokat se NE PLAĆA!

page-0 page-1 page-2 page-3