Nova presuda za raskid CHF ugovora!

U nastavku je nova pravnosnažna presuda kojom je raskinut ugovor o CHF kreditu. Istom presudom se odbija zahtev za utvrđenje ništavosti valutne klauzule.

Ono što ovu presudu izdvaja u odnosu na prethodne, je činjenica da Sud nije prihvatio stav banke da je tužilac, kao prethodno zaposleni banke i to u Kreditnom odeljenju, morao biti upoznat sa rizikom rasta kursa franka. Ni taj argument nije bio dovoljan, Sud je pravnosnažno raskinuo ovaj ugovor.

Dakle, postaje jasno, ako zaposleni banke nije mogao predvideti rast kursa franka, kako su to mogli uraditi obični građani?

Cela presuda se nalazi OVDE!