Otpis nepostojećeg duga!

Sa problemom uvećanog duga, obratila nam se gospođa, samohrana majka, kojoj je banka osnovni dug od 29.000 din, uvećala na skoro 600.000 din!

Dakle, banka je dug po osnovu korišćenja tekućeg računa i kreditne kartice, sa 29.000 din, za period od 2009. godine na ovamo, uvećala na skoro 600.000 din, primenjujući kamatnu stopu za dužnike koji su u tzv nedozvoljenom minusu. Na sve to, banka je obračunavala održavanje računa, iako je račun bio NEAKTIVAN.

Nakon što nam se dužnik obratio za pomoć, uputili smo dopis NBS, koja je brzo reagovala i dopisom obavestila dužnika da će dug biti otpisan. U istom se navodi da je NBS tokom ove godine, već sprovela kontrolu za iste i slične slučajeve, te da je banci još tada dat nalog za otpis ovakvih dugovanja. Međutim, u OTP banci to nisu želeli da urade, već su probali da dug, uprkos nalogu NBS, naplate od dužnika.

Često imamo ovakve situacije, u kojima banka za neki minimalni dug, od pre 10 i više godina, od klijenta potražuje višestruko uvećani iznos. Uglavnom su to neka manja dugovanja po osnovu održavanja računa ili dozv. minusa. Banka na taj dug obračuna kamatu, zatim klijenta uvede u tzv nedozvoljeni minus, na kom su kamate ogromne, i zatim kreće zelenaško kamaćenje koje dug uveća kao u gornjem primeru.

VAŽNO: Ako imate ovakav slučaj, obavezno uputite pisanu reklamaciju banci, u kojoj ćete tražiti otpis dugovanja, a zatim i NBS. Obavezno se pozvati na ovaj dopis NBS!