Presude za poništenje ugovora!

Zbog zlonamernih poteza pojedinaca koji na društvenim mrežama objavljuju odbijajuće presude za poništenje ugovora o CHF kreditu, objavljujemo nekoliko usvajajućih.

Nije sporno da sudska praksa ima različit stav po pitanju poništavanja čitavog ugovora o CHF kreditu, te da sudije donose i usvajajuće i odbijajuće presude. Isto se dešava, mada u daleko manjem broju, u tužbama zbog dizanja kamata, gde još uvek neke sudije smatraju da je takav potez banke zakonit, ali njihove presude Apelacioni sud preinačuje i donosi odluke u korist klijenta.

Zlonamerni pojedinci, koji se predstavljaju kao korisnici CHF kredita ali ne učestvuju u aktivnostima kojima se traži rešavanje ovog problema, niti su podnosioci tužbe protiv svoje banke, po bilo kom osnovu, tendenciozno koriste saznanja o odbijajućim presudama radi unošenja panike i straha, a sve u korist bankarskog sistema koji se izuzetno plaši mogućih pozitivnih presuda u korist korisnika kredita.

Ono što se nameće kao logično pitanje je odakle tim pojedincima nekoliko takvih presuda, istog advokata a različitih banaka, kako su do njih došli i šta je NJIHOV stvarni interes objavljivanja takvih presuda?

U nastavku dajemo prve strane nekoliko pozitivnih presuda, ne iz razloga uticanja na bilo čiju odluku vezano za pokretanje bilo kakvog spora, već iskjlučivo istine radi i potvrde dugogodišnjeg zalaganja UBK Efektiva na zaštiti korisnika bankarskih usluga. Među njima je i prva strana presude iz ove godine kojom Sud zauzima stav o raskidu ugovora CHF kredita zbog primene valutne klauzule.

111 003 004 002