“Rešenje za dan-dva”

Gostujući na RTS-u, ministar Vujović je večeras rekao da će za dan-dva biti izdato saopštenje o preporukama bankama za rešenje CHF kredita.

okoTakođe je rekao da bi ta preporuka, pod uslovom da je banke prihvate, mogla da dovede do toga da se mesečna obaveza korisnika smanji za trećinu. S obzirom da smo bili deo Radne grupe, naša je pretpostavka da će preporuka podrazumevati uslovni otpis 20% glavnice kredita, koji bi postepeno i definitivno bio otpisivan u narednim godinama, pod uslovom da korisnik uredno plaća svoje obaveze. Ovih 20% koji se otpisuju bi bilo prebačeno na poseban konto i na njih ne ide kamata. Ako klijent uredno plaća, svake godine bi mu bilo trajno otpisano po 1% te uslovno otpisane glavnice.

U kombinaciji sa nekim od modela NBS, ovo umanjenje od 20% bi moglo da dovede do tog umanjenja rate za trećinu, mada verujemo da će to zavisiti od drugih parametara (preostali rok otplate, visina kamatne stope itd).

Sve ovo ima jednu veliku manu, a to je da nije obavezujuće za banke već je u formi apela, ili preporuke, te će biti ostavljeno bankama da u pojedinačnim razgovorima sa klijentima sklapaju finalne dogovore. Znamo dobro kako prođu pojedinačni razgovori, tj da klijent tu uvek izvuče “deblji kraj”, i zato insistiramo na sistemskom rešenju. Drugo, odnosiće se samo na “najugroženije”, šta god da to znači…

Za sada nemamo zvaničan stav oko toga, a nešto više ćemo reći kada preporuka bude saopštena javnosti.

Dobro je da se na ovome ipak radi, jer podsećanja radi, NBS je nakon objave 4 modela saopštila da se više neće baviti CHF kreditima. Protest ostaje i sutra ga zvanično u policiji zakazujemo za 28.11.2015.

Izjavu ministra Vujovića možete odgledati ovde: