Vrhovni sud o nezakonito dizanim kamatama!

Sudska praksa odavno stoji na stavu da je povećavanje kamate u skladu sa promenama “poslovne politike” banke nezakonito, a već smo objavili nekoliko pravnosnažnih presuda na tu temu, koje su postale sastavni deo sudskih biltena.

Ipak, Pireus banka nije htela da se povinuje takvim odlukama Apelacionog suda, pa jeu jednom od sporova uputila zahtev za reviziju Vrhovnom kasacionom sudu, koji je potvrdio odluke nižestepenih sudova i konačno presekao svaku nedoumicu oko ovog pitanja:

POVEĆAVANJE KAMATE U SKLADU SA PROMENAMA “POSLOVNE POLITIKE” BANKE JE – NEZAKONITO!

Verovali ili ne, i do ovog trenutka su postojali usamljeni slučajevi u kojima su pojedine sudije smatrale da banka ima pravo da podigne kamatu na stopu koja njoj odgovara, pa su odbijale tužbene zahteve korisnika kredita. Nakon ove odluke Vrhvnog suda dileme više nema i svi oni koji su tužili zbog jednostranog povećavanja kamate dobiće ove sporove.

UBK Efektiva je u svrhu vođenja ovih postupaka obezbedilo BESPLATNU pravnu pomoć svima koji žele da tuže po ovom osnovu. Podsećamo da smo skoro obajavili i presudu po kojoj banka mora da isplati korisnika u gotovom novcu iako mu je već po tom osnovu umanjila glavnicu kredita u skladu sa Odlukom NBS.

U skladu sa tim, pozivamo sve one koji nisu tužili banku po osnovu povećavanja kamate da to učine, te na dalje, verujemo po ubrzanom postupku nakonove presude, ostvare pravo na povraćaj novca koji im je banka nezakonito naplatila, uz pripis zatezne kamate.

Što se tiče CHF stambenih kredita, banke koje su vršile nezakonito povećavanje kamate i protiv kojih se mogu pokrenuti ovi sporovi su:

  1. Pireus
  2. Eurobanka
  3. Hypo (Addiko)
  4. Volks (Sber)
  5. Unikredit
  6. Rajfajzen
  7. Komercijalna
  8. OTP (u nekim ugovorima)

Ovo važi i za drugu vrstu kredita u kojima je bilo ugovoreno ovakvo postupanje banke, po istom osnovu! Svako ko sumnja u ovu mogućnost, istu može proveriti dostavom odgovarajućih dokumenata u udruženje Efektiva.

Potrebna dokumenta su kopije Ugovora o kreditu i Aneks, ako je bilo. Troškovi su: Sudska taksa (od 50 do 100 eur) i sudski veštak na kraju postupka (15.000 din), ali se ove uplate korisniku kredita vraćaju po dobijenom sporu!

U nastavku je odluka Vrhovnog suda:

str 1 str 2 str 3 str 4 str 5 str 6