Naplata merenja utroška toplotne energije!

Beograd je jedan od nekoliko gradova u Srbiji u kojima, iz nejasnih razloga, posao očitavanja merila pojedinačne potrošnje daljinskog grejanja u stanovima potrošača, ne obavljaju toplane kao komunalna preduzeća već to rade privatne firme  – koje trošak očitavanja naplaćuju potrošaču, iako potrošač taj trošak po Zakonu o zaštiti potrošača nije dužan da snosi.

Detaljnije Naplata merenja utroška toplotne energije!

Postupak protiv EPS-a!

Potrošačka udruženja Republička unija potrošača i Efektiva su 17.12.2021. godine pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija zatražila, odnosno inicirala pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača protiv javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS).

To je učinjeno zbog velikog broja povreda Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa i zbog nepoštene poslovne prakse (obmanjujuće i nasrtljive),a na štetu neodređenog broja potrošača električne energije, i to putem računa za električnu energiju – kroz primenu sistema saldiranja potraživanja.

Detaljnije Postupak protiv EPS-a!

Zastarelost potraživanja za fiksnu i mobilnu telefoniju!

Potrošači nam se žale da pojedini trgovci uslugama fiksne i mobilne telefonije preko svojih punomoćnika pokušavaju naplatu davno zastarelih potraživanja, uz tvrdnju da se na ove usluge, navodno, ne primenjuje član 378 Zakona o obligacionim odnosima – koji predviđa jednogodišnji rok zastarelosti za komunalne usluge,

Detaljnije Zastarelost potraživanja za fiksnu i mobilnu telefoniju!