CHF krediti pred Evropskom komisijom!

Evropska udruženja podstakla Evropski komitet na delovanje povodom kredita u stranim valutama

·         Evropski ekonomski i socijalni komitet (EECC) postao je novo bojno polje za razna evorpska udruženja koja zahtevaju od Evropske Unije da okonča nepravdu koja je proistekla zbog kredita u stranim valutama.
·         Bernardo Hernandez Bataller, predsednik Odseka za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju Evropskog komiteta, izjavio je: „Mnogi ljudi nisu znali za postojanje hipotekarnih kredita denominovanih u stranoj valuti i sada su svesni ove situacije u Evropi”, dodajući da „Ono što se danas dogodilo je veoma pozitivno“
·         ASUFIN je uspeo da organizuje i ujedini različita evropska udruženja (Tuconfin, ProFuturis & Parakletos), stručnjake i advokate, sa ciljem da omoguće Evropskoj uniji da postane svesnija problema koji pogađa više od dva miliona građana ove zajednice.
 
Predstavnici različitih evropskih udruženja i stručnjaci iz datih oblasti stigli su u Brisel sa jednim glavnim ciljem: Približiti evropskim institucijama važnost ozbiljnog razmatranja posledica koje su banke plasiranjem kredita u stranim valutama imale na potrošače,kao i važnost potrebe za pronalaženje rešenja.  
Stručnjaci i profesionalci su više od 3 sata u sedištu Komiteta razgovarali o finansijskom aspektu i jasno stavili do znanja da su posledice masovne komercijalizacije kredita u stranim valutama bile poznate bankama, baš kao i pogubne posledice koje će ti krediti imati na njihove klijente. U prepodnevnoj sesiji Komiteta, treća runda razgovora je nazvana: Hipoteke i konverzija ugovora o kreditu u strane valute. Učesnici su bili: Patricia Suárez (ASUFIN – Španija), Monika Calu (Rumunija) i Tomasz Sadlik ( Pro Futuris – Poljska). Takođe, učestvovali su i davali podršku ovom cilju i: Franca Berno & Sheila Bennegeti (Tuconfin – Italija),  Mariusz Korpalski (Pravnik – Poljska), Evi Avlogiari (Advokat – Grčka), Charles Stevens (Zastupnik i akademski profesor – Charles Stevens), Carlos Zarco (Pravni savetnik ASUFIN) i  Francisco Roldan (Pravni savetnik ASUFIN).
 
Nakon nekoliko meseci napornog rada, koji je dostigao vrhunac u Evropskom komitetu, evropska udruženja koja su učestvovala na seminaru počela su da rade sa članovima Ekonomskog i socijalnog komiteta kako bi se oformilo Evropsko udruženje finansijskih potrošača i pronašlo rešenje za klijente banaka koji su pogođeni kreditima u stranim valutama.
Patricia Suárez, predsednica ASUFIN koja je organizovala i otvorila rundu razgovora o kreditima u stranim valutama, naglasila je u svom govoru da banke moraju da počnu da usvajaju etičku politiku i da budu transparentne u vezi sa proizvodima koje plasiraju svojim klijentima. „Ako smo danas ovde, to je samo zbog toga što verujemo da sudovi nisu dovoljni. Potrebno nam je bolje rešenje“. Ova izjava Suarezove je veoma važna, jer je upravo Španija zemlja u kojoj sudstvo postupa u korist bankarskih klijenata. Uprkos tome, ASUFIN, koji ima podršku i drugih udruženja, zahteva još veću svest i politički pristup koji mora da dolazi od Evropske unije.
 
Postoji potreba da se evropske institucije posvete i pronađu bolja rešenja kako bi se pružila pomoć za skoro dva miliona građana koji su pogođeni kreditima u stranim valutama, od kojih su hiljade njih nalazi u krajnje neizvesnoj situaciji.
 
Članovi EESC-a, predsednici nacionalnih udruženja, zajedno sa drugim stručnjacima, već su počeli da rade na formiranju evropskog udruženja koje će braniti prava korisnika finansijskih usluga. Kao što je  Bataller rekao „Ovaj sastanak je bio veoma važan i na njemu su postignuta različita izlaganja”. Potrebno je stvoriti zajedničku borbu, koja objedinjuje sve tekovine svake nacije.
 
Poseta Briselu je označena kao početak niza pregovora i sastanaka, što uključuje i Evropski komitet, koja neće prestati sve dok: se ne stvori etički finansijski sistem koji će se odlikovati pravednom i transparentnom bankarskom kulturom u kojoj će korisnici bankarskih usluga biti zaštićeni od proizvoda koje banke prodaju, uključujući zabranu plasiranja proizvoda kao što su krediti u stranim valutama.
Prevod: Zorica Knežević, naučni i stručni prevodilac