Prva kolektivna tužba!

Udruženje Efektiva je dana 03.06.2016. podnelo svoj prvi postupak za zaštitu kolektivnog interesa potrošača protiv preduzeća EKO GROCKA iz Vrčina, koje se bavi komunalnom uslugom odvoženja smeća.

U skladu sa članovima 145. i 147. Zakona o zaštiti potrošača, a kao evidentirana organizacija za zaštitu potrošača pokrećemo pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija (dalje Ministarstvo) postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača protiv preduzeća EKO GROCKA doo, PIB 109215752 iz Vrčina, koje obavlja posao komunalne delatnosti odvoženja smeća na teritoriji opštine Grocka.

Oštećeni potrošači nam se žale na nesaobraznost izvršene usluge koja se ogleda u tome da ovo preduzeće ne odnosi smeće u rokovima koji su propisani, da uslugu vrši nekvalitetno, u smislu da smeće ne ukloni u potpunosti, čime je povređeno pravo na uredno i neprekidno snabdevanje, ali da sa druge strane redovno vrši dostavu računa, što je u suprotnosti sa članom 83. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Takođe, po rečima oštećenih potrošača, potpisnika ove prijave, gotovo ni jednom ovo preduzeće nije odgovorilo na reklamacije koje potrošači ulažu, što predstavlja kršenje člana 160. stav 33. Zakona o zaštiti potrošača.

U prilogu ovog zahteva dostavljamo dopis koji su uputili potrošači, kao i 10 potpisa oštećenih potrošača. Takođe, u prilogu je i reklamacija potrošača na koju nije odgovoreno, kao i nekoliko računa oštećenih potrošača.

USKORO: Novi postupak ovog tipa pokrećemo protiv JKP VODOVOD I KANALIZACIJA!

img008