Današnji sastanak u ministarstvu finansija!

Nakon ponovnog obraćanja kabinetu premijera, danas smo obavili novi sastanak u ministarstvu finansija, uz učešće pomoćnika ministra Vujovića.

Još jednom smo saopštili da je neophodno što pre doneti Zakon o konverziji CHF kredita, po uzoru na Hrvatsku, a opet nam je rečeno da država ne sme da se meša u ugovorni odnos između banke i klijenta.

Tražili smo da vidimo preporuke Radne grupe, čiji je i Efektiva bila deo, ali bez prilike da vidi o kakvoj preporuci se radi. Danas smo je dobili, i priložena je u nastavku.

Jedna banka je prihvatila ovu preporuku te je spremna da umanji glavnicu kredita za 20%, uslovno, ako klijent do kraja otplate redovno izmiruje svoje obaveze. Nije nam rečeno koja banka je u pitanju, ali se očekuje da ta banka uskoro objavi svoju ponudu.

Ne odustajemo od zahteva i saopštili smo da očekujemo da država postupi isto kao države u regionu. Jedan od naših zahteva je bio i da se kamate koje u sebi ne sadrže libor i maržu (Pireus, Rajfajzen, Unikredit, Komercijalna itd) prebace na libor + marža, ali da se uzme vrednost libora iz momenta podizanja kredita. Tako bi neko ko sada plaća po fiksnoj kamati od 4,5% imao kamatu od 2%+Libor (Libor je 2007-8 bio negde oko 2,5%, primer) što ukupno daje negde oko 1,5%, jer je Libor sada negativan, a to bi dovelo do značajnog umanjenja mesečne rate.

mf