Sudski postupak kao rešenje za potrošača!

Konferencija za štampu u vezi sa potrošačkom problematikom, odnosno načinima rešavanja potrošačkih problema.

potrosacka-korpaOrganizacija potrošača Efektiva saopštila je danas da je mali broj potrošača u Srbiji spreman da pokrene sudske sporove kako bi zaštitili prava koja im po zakonu pripadaju, ukoliko imaju problema sa trgovcima ili pružaocima nekih usluga.

Kako su na konferenciji za novinare kazali predstavnici tog udruženja, sprovedena anketa je pokazala da potrošači ne žele da ulaze u sudske sporove jer dugo traju, a i ne žele da se izlažu dodatnim troškovima ukoliko spor bude izgubljen.

Naglašeno je da je anketa sprovedena na 416 ispitanika pokazala da je većina njih imala probleme kao potrošači, ali su ih uglavnom rešavali samostalno.

Rečeno je i da svega jedna trećina ispitanika zna da su prava potrošača zaštićena Ustavom i posebnim zakonom.

Anketa je pokazala i da potrošači smatraju da su trgovci u povlašćenom položaju u odnosu na njih, ali i da trgovci nisu među sobom u ravnopravnom položaju.

Više od polovine ispitanika smatra da su komunalna preduzeća povlašćena u odnosu na druge trgovce, kao i da problemi sa komunalnim ustanovama nisu rešivi.

Rečeno je i da je tom udruženju, koje se bavi zaštitom bankarskih klijenata i od polovine prošle godine i zaštitom potrošača, najviše žalbi građana do sada stiglo na obuću, zatim tekelomunikacijske usluge, na tehničku robu, belu tehniku, nameštaj, dok je najmanje bilo na klima uređaje.

“Treba pokrenuti što više sudskih postupaka, jer je to jedini način pritiska na trgovce da rešavaju probleme sa potrošačima”, kazao je predsednik Udruženja Efektiva Dejan Gavrilović.

Link ka konferenciji za štampu: https://www.youtube.com/watch?v=XLspJ6m7XHA

_M237183 _M237205 _M237214