Duguje ili ne duguje!?

Svakodnevno dobijamo potvrdu da su neke banke pooštrile kriterijume za raskid ugovora, pa se tako dešava da pojedine raskidaju ugovor o stambenom kreditu i nakon samo dve neplaćene rate.

koliko-dugo-cete-ziveti-od-cega-oboleva-cinik-anksiozan-ili-zabrinut-covek-742623-velikaBanke na ovaj način vrše dodatni pritisak na svoje korisnike radi redovnog izmirenja svojih obaveza, čak i kada su svesne da je korisnik u jako teškom materijalnom stanju.

Da se u toj naplati potraživanja dešavaju i greške, slučajne ili namerne, potvrđuje i ovaj dopis banke upućen računovodstvu firme korisnika kredita. U njemu se kaže da dužnik NE IZMIRUJE redovno svoje obaveze i da je trenutni dug 0 (nula) evra!?

Dakle, ako vam se desi da u firmu stigne zahtev za aktiviranje administrativne zabrane, obavezno proverite sa odgovornim licem u firmi sadržinu tog dokumenta, kako se ne bi desilo da vam odbijaju od plate za dug koji nemate. Banke na ovaj način osiguravaju svoju naplatu, jer tada je ona skoro pa zagarantovana a uplatom od strane korisnika je prepuštena njegovoj dobroj volji.

Takođe, ako dođete u ovakvu situaciju, obavezno naglasite odgovornom licu u vašoj firmi da prenos plate po administrativnoj zabrani može biti maksimalno do zakonskih 2/3 od plate, jer 1/3 mora ostati za životne potrebe, ako se one u to mogu uklopiti.

001