Pravda za sve!

Udruženje Efektiva se, kao deo Radne grupe za rešavane CHF kredita, najoštrije protivi najavljenom selektivnom rešenju za ovaj veliki problem koji ima oko 21.000 porodica u Srbiji. opasnostIzjavama u medijima predstavnici ministarstva finansija prejudiciraju konačno rešenje i svojim diskriminatorskim stavom pokušavaju da izazovu podele među korisnicima ovih kredita, a zaboravljaju činjenicu da su ovi ugovori sve korisnike oštetili podjednako, da svi imaju zelenaške karaktere i da su ništavi, a da onaj ko čini prestup, mora odgovarati podjednako prema svakom svom korisniku.

Prikazivanjem nekakve statisitike kojom raspolažu državne insitucije, iskrivljuje se slika ovog velikog problema i pokušava se zapravo reći da je problem daleko manji nego što stvarno jeste. Ovakvim stavom, rezultat Radne grupe će ići u prilog isključivo bankama, jer država zapravo gleda da pomogne samo onima koji su socijalno ugroženi (po nekakvim kriterijumima koji će tek biti utvrđeni), a zapravo će pomoći bankama da lakše naplate onaj deo kredita koji im je problematičan.

Pogrešan je pristup i u toliko jer se smatra da država treba da dotira nekome bilo šta. Treba poći od osnovnih stvari, a to su odgovori na sledeća pitanja:

  • Jesu li se banke zaduživale u švajcarskim francima ili nisu?
  • Jesu li ovi ugovori ništavi ili nisu?
  • Jesu li banke potkradale svoje korisnike dizanjem kamate i naplatom kredita po prodajnom, uvećanom kursu, ili nisu?
  • Jesu li banke obračunima zelenaških zateznih kamata ne mali broj svojih korisnika oterale u finansijsku propast?
  • Da li je normalno da neko podigne 30.000 evra, do sada plati 15.000 evra a trenutno duguje banci još 40.000 evra?

Kada dođemo do odgovora na ova pitanja, do rešenja će se lakše doći. Sve ovo što se sada radi je zapravo pokušaj pomoć bankama i država će finansijskom dotacijom novac gurnuti bankama u džep, nikako ovim građanima. Efektiva se tome najoštrije protivi i traži od države da prvenstveno obezbedi vladavinu prava, a ne novčane dotacije bilo kome.

Odlaganjem rešavanja problema, država sebe stavlja u poziciju da usled sve većeg broja nenaplativih kredita, preko Nacionalne korporacije za osiguranje kredita, koja preuzima otplatu u slučaju propasti klijenta, zapravo obezbeđuje bankama urednost u naplati extra profita koji se ostvaruje u ovim kreditima.

CHF krediti se uspešno rešavaju u zemljama regiona. Ne tražimo ništa više, ali ni manje od toga!