Dve nove presude za obradu!

Objavljujemo DVE nove usvajajuće prvostepene presude za troškove obrade kredita! U jednoj od njih je i obrazloženje da rok zastare od 10 godina teče od trenutka utvrđivanja ništavosti te odredbe, što znači od dana presude, a ne od dana otpisivanja ugovora!

Obrada 1 Obrada 1a i zastara Obrada 1b i zastara