Nova presuda za NKOSK!

U nastavku dajemo novu prvostepenu presudu kojom je osporeno pravo banke da naplati proviziju za osiguranje kod NKOSK.

Ovom presudom je ujedno još jednom osporeno i pravo banke da menja maržu, kao deo kamate, po sopstvenom nahođenju, tj u skladu sa “promenama poslovne politike”!

VEJAPI VEJAPI1