Euribor raste!

Zbog promene metodologije obračuna vrednosti Euribora, od polovine marta ove godine, ova referenta stopa konstanto raste, pa je vrednost tromesečnog Euribora porasla sa -0,42 na -0,293.

Šta to znači za korisnike kredita?

Stambeni krediti u Srbiji su indeksirani u evrima i kamatna stopa na tim kreditima je vezana za promenu Euribora (tromesečni ili šestomesečni).

Na primeru kredita od 50.000 evra na rok od 240 meseci, gde fiksni deo kamate (marža banke) iznosi 3%, na koji se dodaje vrednost 3m Euribora, možemo videti da je mesečni anuitet iznosio 267 evra (na vrednost 3m Eurobora od -0,42), dok će sa povećanjem vrednosti 3m Euribora na -0,293, mesečna obaveza dužnika da se poveća na 270 evra (3 evra povećanje).

Ovo i ne bi bilo toliko opasno da se ne radi o povećanju koje se desilo za manje od mesec dana. Da li će vrednost Euribora nastaviti da raste i koliko, teško je predvideti. Čisto kao proračun, daćemo par primera poređenja uvećanja anuiteta sa osetnijim povećanjem Euribora.

PRIMERI

Ako vrednost 3m Euribora ode u plus, tj poraste na 0,5, mesečni anuitet će iznositi 290evra (na istom primeru kredita, povećanje od 23 evra mesečno).

Ako vrednost 3m Euribora poraste na 1,5, mesečni anuitet će iznositi 316 evra (na istom primeru kredita, povećanje od 49 evra mesečno).

Podsećamo da je vrednost Euribora tokom 2007. godine iznosila čak i do skoro 5. U toj katastrofičnoj opciji po dužnike, visina mesečne obaveze za prethodni primer kredita bi se uvećala na čak 418 evra!

Da li će evro krediti uskoro doživeti sudbinu kredita u švajcarskim francima, kod kojih je u nekoliko godina došlo do dupliranja visine mesečne obaveze dužnika?

Na sajtu Efektive postoji kalkulator uz pomoću kog možete napraviti poređenja za svoj kredit. U njega ubacujete trenutni ostatak glavnice, preostali broj anuiteta koje treba platiti i kamatnu stopu, koju računate kao zbir marže iz svog ugovora i vrednosti Euribora koje smo dali gore u tekstu.

Kalkulator je na ovom linku: https://efektiva.rs/pocetna-bankarski-klijenti/kalkulatori/