Još dve kalkulacije za raskid!

Napravili smo još dve kalkulacije koje bi bile rezultat raskida ugovora u ovim primerima.

1.

Radi se o kreditu od 102.000 chf na 23 god. Na dan isplate klijent je dobio 4,7 mil din, do sada platio 7,1 mil din a po planu otplate duguje 9,6 mil din. Ako prođe raskid, sa zateznim kamatama na koje imaju pravo obe strane, ovaj klijent je NA NULI sa bankom!

Napomena: Kada bi mu bila urađena konverzija u evro po paritetu na dan isplate kredita, banci bi dugovao oko 40.000 evra!

2.

Kredit 56.000 chf na 18 godina. Isplaćeno 2,6 mil din, do sada plaćeno 3,1 mil din, a po planu otplate klijent duguje još 3,4 miliona. Ako bi prošao raskid, uz zateznu kamatu za obe strane, klijent bi banci dugovao 1,3 mil din, što mu dođe više od duplo manje (2 miliona manje).