Još dve za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita!

prvoj presudi, tužilac je dobio nazad 31.328 din na ime troškova obrade kredita, plus još oko 63.000 din zatezne kamate, kao i 48.615 din na ime plaćenih trškova za osiguranje kod NKOSK, plus još oko 97.840 din zatezne kamate! (ukupno oko 240.000 din)

drugoj presudi, tužilac je dobio nazad 11.892 din na ime troškova obrade kredita, plus još oko 14.500 din zatezne kamate, kao i 86.240 din na ime plaćenih trškova za osiguranje kod NKOSK, plus još oko 105.250 din zatezne kamate! (ukupno oko 218.000 din)

Prema našim saznanjima, do sada je doneto oko 15-ak pravnosnažnih presuda za naplaćeni NKOSK, u korist dužnika, a Viši sud u Beogradu je zauzeo stav da je ova naknada nezakonito naplaćivana od dužnika.

O prethodnim presudama možete čitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/dve-nove-presude-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu, mogu nam pisati na office@efektiva.rs ili efektiva.rs@gmail.com! U Beogradu, gde se i vodi većina ovih sporova, jer su sedišta banaka u ovom gradu, postoje advokatske kancelarije koje ne naplaćuju svoje usluge za tužbe protiv banaka, a koje se tiču povraćaja premije osiguranja kod NKOSK i troškova obrade kredita!

118617080_306377590614238_7268307244240525917_n 118686453_2693840907520845_1338772846591392189_n