Dve nove presude za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita!

U prvoj presudi, tužilac je dobio nazad 19.200 din na ime troškova obrade kredita, plus još oko 24.000 din zatezne kamate, kao i 39.600 din na ime plaćenih trškova za osiguranje kod NKOSK, plus još oko 50.000 din zatezne kamate! (ukupno oko 135.000 din)

U drugoj presudi, tužilac je dobio nazad 8.000 din na ime troškova obrade kredita, plus još oko 15.000 din zatezne kamate, kao i 71.200 din na ime plaćenih trškova za osiguranje kod NKOSK, plus još oko 133.000 din zatezne kamate! (ukupno oko 227.000 din)

Prema našim saznanjima, do sada je doneto oko 15-ak pravnosnažnih presuda za naplaćeni NKOSK, u korist dužnika, a Viši sud u Beogradu je zauzeo stav da je ova naknada nezakonito naplaćivana od dužnika, pa u drugoj presudi možete videti da ovaj Sud preinačava prvostepenu presudu kojom je tužbeni zahtev bio odbijen!

O prethodnim presudama možete čitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/osma-pravnosnazna-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu, mogu nam pisati na office@efektiva.rs ili efektiva.rs@gmail.com! U Beogradu, gde se i vodi većina ovih sporova, jer su sedišta banaka u ovom gradu, postoje advokatske kancelarije koje ne naplaćuju svoje usluge za tužbe protiv banaka, a koje se tiču povraćaja premije osiguranja kod NKOSK i troškova obrade kredita!

n3

n41

n41 n42