Karticama nas teraju da trošimo više

Banke pronalaze različite „maštovite“ načine kako bi klijente privolele da više troše, pa im dodeljuju i kartice koje nisu tražili, za koje naplaćuju troškove kamate i članarine.

 “Novosti”,  04.01.2012.

 

DOK su pojedine banke u Srbiji poslednjih dana 2011. blokirale međunarodno priznate platne kartice iz straha od moguće zloupotrebe, bilo je i onih koje su svoje klijente, bez pitanja, „obradovale“ novim karticama. Tako je korisnike „dina“ kartice u Komercijalnoj banci na šalteru dočekala i međunarodna „maestro“ kartica. Pojedinci su, na opasku da oni karticu nisu tražili, dobili odgovor: „Banka časti“.

U ovom konkretnom slučaju klijenti neće imati dodatne troškove. Jer, i „maestro“ i „dina“ kartica služe istoj svrsi: plaćanju robe i podizanju gotovine najviše u iznosu koji korisnik poseduje na računu. Koliko plati – toliko se automatski skine sa računa. Nema odloženog plaćanja, nema kredita, niti zaračunate kamate, kao ni troškova na ime mesečne članarine. Jedina razlika je što se u inostranstvu ove kartice ne mogu koristiti na istim bankomatima.

Koja je svrha dodele kartica klijentima koji već imaju jednu koja služi istoj svrsi, nepoznanica je. Međutim, bilo je i slučajeva da banka izda kreditnu karticu svom klijentu, koja sa sobom nosi redovne, ne tako male troškove. Ko se prevari i preuzme je i potpiše ugovor – mora da snosi sve troškove: i na ime kamate i na ime mesečne članarine. Tako je bilo primera da su pojedine banke izdavale kreditne kartice na ime položene štednje građana. Beležene su i apsurdne situacije, da iz banke zovu osmomesečnu bebu da dođe i preuzme svoju kreditnu karticu, kao štediša banke!

Ipak, novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji se primenjuje od 5. decembra prošle godine, i ovde pruža jedan vid zaštite građanima. Čak i kada sami zatraže kreditnu karticu i potpišu ugovor, od nje mogu da odustanu bez ikakvih posledica. Naime, klijent banke ima pravo da posle potpisivanja ugovora i uplate kredita odustane od zajma, dozvoljenog minusa, ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, kao i od ugovora o lizingu, i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. I to bez navođenja razloga zašto odustaje.

BEZ TROŠKOVA

U SLUČAJU kada klijent banke odustane u roku predviđenim Zakonom o zaštiti finansijskih korisnika, od već izdate kreditne kartice i PIN broja, banka nema pravo da klijentu naplati bilo kakve troškove.