Dopis koji je dr. Dijana Marković-Bajalović uputila Savetu za borbu protiv korpucije

Ponavljamo odličan tekst koji je gospođa Dijana Marković Bajalović napisala još u oktobru 2011. godine. U njemu su svi argumenti i sva objašnjenja koja se i danas koriste u tužbama. Pojašnjene su promenjene okolnosti, razlika između poništaja i raskida ugovora itd… Detaljnije Dopis koji je dr. Dijana Marković-Bajalović uputila Savetu za borbu protiv korpucije