Navodna presuda Apelacionog suda!

Povodom jučerašnje izjave generalnog sekretara Udruženja banaka gospodina Dugalića, u vezi sa mogućom odlukom Apelacionog suda po kojoj je ipak dozvoljeno ugovaranje dvostrukog mehanizma zaštite plasmana kroz naplatu kredita putem valutne klauzule i promenljive kamatne stope, ističemo sledeće:

  1. Ovakvu odluku ni jedan od tužilaca članova Efektive još uvek nije dobio, pa je nejasno na koji način je gospodin Dugalić već ima u svom posedu s obzirom da on, niti Udruženje banaka nisu strana u postupku.
  2. U jednoj od prethodno donetih odluka prvostepenog suda iz maja 2015, a nakon sugestija Apelacionog suda, utvrđeno je da banka nema pravo da ugovara valutnu klauzulu i promenljivu kamatnu stopu u isto vreme. Nakon objave te presude gospodin Dugalić je dao izjavu za medije u kojoj je izrazio svoje nezadovoljstvo radom Suda i samom presudom, najavivši razgovor sa sudijama u cilju uticanja na dalji sudski postupak. U odluci koju gospodin Dugalić komentariše, navodno je stav Apelacionog suda drastično promenjen, pa se od prethodnog stava koji kaže da nije moguće ugovoriti valutnu klauzulu i promenljivu kamatu, došlo do toga da je to ipak dozvoljeno. Da li je najavljeni razgovor gospodina Duglića sa sudijama doprineo tome ne znamo, ali izražavamo sumnju u to i zbog te sumnje će protiv gospodina Dugalića, biti podneta krivična prijava, te će nadležnim organima biti ostavljeno da utvrde da li je, ili nije, gospodin Dugalić ostvario bilo kakav uticaj na navodnu promenu sudske odluke.
  3. Sudski postupak se na ovome neće završiti već će se tužilac, ako se radi o članu Efektive i ako su tačni navodi iz izjave gospodina Dugalića, dalje obratiti sledećim sudskim instancama, a u krajnjoj meri i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu radi zaštite svojih prava. Napominjemo da bi u slučaju da Sud u Strazburu prihvati navode tužioca i presudi u njegovu korist, svu štetu koju je tužilac pretrpeo snosila država Srbija, odnosno svi poreski obveznici naše zemlje, a sve zbog načina postupanja domaćih sudova i nejednake sudske prakse. Ovo napominjemo iz razloga jer godinama unazad postoji sudska praksa koja potvrđuje da banka ne može da ugovara dvostruko obezbeđenje plasmana, što se najnovijom navodnom presudom zapravo poništava, a što sve izaziva sumnju u nepristrasnost srpskog pravosuđa.